Møter i Coronavirusets utfordrende landskap

Viruset til tross, arbeids verdenen må gå videre. Mange flotte alternative møteformer hjelper oss når fysiske møter ikke lenger er mulig. Med hjemmekontor i kjøkkenet, ved siden av “skolen”, har mange endringer for hvordan vi møtes tatt ny form. Enorm vilje til tilpasning og fleksibilitet er blitt hverdag.